Filmstill Mülheim Texas - Andrea Roggon - Helge Schneider
Dokumentarfilm Myanmarket - Eva Knopf - Pagode Myanmar
Soy libre - Andrea Roggon - Filmplakat
Enrique y Judita - Andrea Roggon - Filmplakat